ЕДНОДНЕВНИ ИЗЛЕТИ

ОСТРОШКИ МАНАСТИР
  3,000.00ден.
Цена:  1,500.00ден.
ТУМАНЕ
  2,500.00ден.
Цена:  1,500.00ден.
ЕДНОДНЕВНО КАПЕЊЕ ВО ГРЦИЈА 2022
  2,200.00ден.
Цена:  1,300.00ден.