СЕЗОНСКИ ПРЕВОЗ 2022

ГРЦИЈА
  2,500.00ден.
Цена:  2,170.00ден.
ТУРЦИЈА
  6,000.00ден.
Цена:  4,950.00ден.
АЛБАНИЈА
  4,500.00ден.
Цена:  3,720.00ден.
ХРВАТСКА
  6,000.00ден.
Цена:  4,340.00ден.
ЦРНА ГОРА
  4,000.00ден.
Цена:  3,000.00ден.